-

GIPUZKOAKO LEHENENGO HILETA TALDEA

Hileta zerbitzuen zentro integrala


Zentolen Berri erabateko zerbitzu modernoa eskeintzen aitzindaria da, garai berri hauen beharrei erantzun egokia eskeintzeko gai gara.

Gipuzkoako hileta zerbitzuen lehenengo zentro integrala gara.